Roeien als Denksport by Fred van de Biezen

Roeien als Denksport

By Fred van de Biezen

  • Release Date: 2016-07-03
  • Genre: Desportos aquáticos
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Leren roeien vanuit de leerling beschreven. Vanaf de aller eerste les tot aan het examen: scullen, sturen, commando's, glad roeien, boot handling en skiffen. Uitgebreide toelichting bij de commando's en veel fotomateriaal uit de praktijk van het roeien, boottypen, bootonderdelen en waar nodig ondersteund met korte filmfragmenten. Een boek dat je helder introduceert in het plezier en de verfijndheid van roeien.

How to row. Described from the point of view of a novice. From the very first lesson up to the exams of: sculling, commands, shell rowing, boat handling and skiff rowing. Extensive notes onto the commands and illustrated by many photos about: boat types, boat equipment, sometimes supported with short film fragments. A book that introduces your into the fun and refinement of rowing.

keyboard_arrow_up